Nye regler – Teleselskaberne varsler prisstigninger!

Året 2016 blev skudt igang med en helt ny situation på SMS markedet i Danmark. Ikke siden 2010 har Danmark haft et ureguleret SMS marked.

Hvad betyder et ureguleret SMS marked?

Siden 2010 har vi i Danmark haft et reguleret marked for SMS terminering. Det betyder at den danske stat, i skikkelse af Erhvervsstyrelsen, har haft fastsat den maksimale pris for terminering af SMS beskeder. Hermed har et teleselskab, f.eks. Telenor, ikke måtte tage mere end 1,11 øre for at levere en SMS besked for en TDC kunde. Det har været reglen for ALLE teleselskaber. Nu har reglerne ændret sig!

 

To forhold gør, at vi har haft en regulering:

Det ene er, at vi i Danmark ønsker, at alle skal kunne sende SMS til alle. Altså at en TDC kunde skal kunne sende SMS til en Telia kunde og vice-versa. Det betyder at TDC og Telia (og de øvrige teleselskaber) har været forpligtet til at lave aftaler.

Det andet er, at det kun er TDC, der  kan levere SMS beskeder til TDC kunder, og som sådan har der været tale om en monopol lignende tilstand.

De to ting tilsammen har gjort, at man fra statens side har ønsket at regulere markedet.

 

Ophævelse af reguleringen

Nu har Erhvervsstyrelsen så besluttet AT OPHÆVE DENNE REGULERING. Logikken er, at der nu findes så mange smartphones og så mange forskellige apps til disse, at der ikke længere er tale om monopol lignende tilstand. Altså at virksomheder og privatpersoner kan nå en TDC kunde med en tekstbesked uden nødvendigvis at skulle købe en SMS af TDC.

I den nye aftale ligger der stadig en forpligtigelse for de enkelte teleselskaber til at lave aftaler med hinanden, så vi fortsat kan sende og modtage SMS fra alle netværk, Men nu er det op til selskaberne selv at fastsætte prisen. TDC skal lave en aftale med Telenor, Telia og Hi3G. Telia med Telenor, Hi3G og TDC etc.

Du kan læse på  mere på erhvervsstyrelsens hjemmeside omkring dette. 

 

Konsekvenserne af en deregulering

Hvad konsekvenserne konkret bliver, er der ingen af de mange samarbejdspartnere vi har talt med, som endnu har kunnet fortælle os, men vi ved dog at TDC, Telenor og Telia alle har være interesseret i at reguleringen blev fjernet, hvorimod Hi3G har været uenige. At de store teleselskaber er ivrige efter at få fjernet reguleringen betyder nok, at der kommer til at være konsekvenser, at teleselskaberne bruger situationen til at sætte priserne på SMS’er op. Rygtet vil vide, at den pris der skal afregnes mellem teleselskaberne stiger ca. 900% fra 1,11 øre til 10 øre, og rygtet vil vide, at prisstigningen sker pr. 1. april.

 

SureSMS er på forkant med udviklingen

I SureSMS er vi hele tiden i dialog med alle danske teleselskaber, og derfor er vi naturligvis også på forkant med denne udvikling. Vi har besluttet ikke at ændre vores priser pr. 1. april, men afvente udviklingen og kommer med en udmelding i midten af april 2016.

Har spørgsmål til denne artikel kan du kontakt Glen Mandsberg på [+45] 4081 8824