Möjligheter och begränsningar - Tjeckien

Flagga

Översikt

Trots att Tjeckien är en liten marknad med 10 miljoner invånare har landet mer än 14 miljoner abonnenter, vilket är en av de högsta penetrationsgraderna i världen. Operatörerna, särskilt T-Mobile och Vodafone, filtrerar kraftigt och stänger aktivt ned internationella rutter eller tar ut höga samarbetsavgifter.

Avsändare

Från och med den 1 september 2021 kommer T-Mobile CZ att avvisa alfanumeriska avsändar-ID som inte har registrerats hos dem. Vodafone och O2 kommer att skriva över med avsändar-ID "Info". Numeriska avsändar-ID är inte tillåtna om de inte är SureSMS-leasade tjeckiska LVN som stöder SMS-funktioner. Kontakta support@suresms.com för att bekräfta tillgänglighet och för att få hjälp med att förregistrera ditt avsändar-ID för T-Mobile.

Innehåll

Det finns inga ytterligare innehållsbegränsningar utöver de som anges i vår policy för godtagbar användning.

Inkommande antal

Inget att notera

Kvitton på leverans

Andra funktioner och begränsningar

 

Svenska