UNDERDATABEHANDLERE

Close up of business handshake on digital technology background
 

Senest opdateret:
2020-04-21

 

Underdatabehandler Adresse Anvendes til
AMAZON Europe (Frankfurt) Region
60313 Frankfurt am Main
Germany
Dataopbevaringscenter
Læs mere om AWS og GDPR
Epay Bambora Online A/S
Alfred Nobels Vej 21 A, 1.
DK-9220 Aalborg Øst
Danmark
Betalingsløsninger
Visma E-conomics Langebrogade 1
1411 København K
Danmark
Økonomi
Fakturaservice Danmarksvej 26
8660 Skanderborg
Danmark
Faktura system
Zendesk Snaregade 12
1205 København
Danmark
Support
Omstil.com Virum Overdrevsvej 23
DK-2830 Virum
Danmark
Omstillingssystem
SimplyCRM Vesterbrogade 26
1620 København V
Danmark
CRM System

 

Telekommunikationsoperatører er en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester (ECS). Operatører tilbyder kunderne direkte forbindelser til meddelelsestjenesterne via telekommunikationsprotokoller som HTTPS. Sådan transmission er ikke en "overførsel" af personoplysninger under GDPR, men en distinkt og separat aktivitet, hvorved dataene i transmissionen er beskyttet af fortrolighedsforpligtelser

Rettigheder til privatliv og fortrolighed er beskyttet af forskellige artikler i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder:
1. Ret til fortrolighed er beskyttet af artikel 7.
2. Retten til privatlivets fred er fastsat i artikel 8.

På den del skal ECS betragtes som datakontrollere, fordi ECS er underlagt specifikke databeskyttelsesbestemmelser (fortrolighed vs privatliv). Ved at tilvejebringe ECS-data behandles uigennemsigtigt af ECS-udbyderen, nemlig transmission
af signaler / beskeder / tale og fakturering af transmissionstjenesten.

Derfor udbyder ECS og ECN (elektroniske kommunikationsnetværk) udbydere ikke databehandling på kundens vegne, og bestemmelserne i databehandlingsaftaler er ikke egnede til levering af ECS.

Artikel 95 i GDPR bestemmer, at forordningen ikke skal pålægge udbydere af offentlige ECS og operatører af offentlige net forpligtelser, der overstiger de forpligtelser, der allerede er fastsat i e-privatdirektivet.

Udbydere af ECS er forbudt at bemærke indholdet af enhver kommunikation, de formidler, inklusive personlige data, der kan være en del af en sådan kommunikation (se artikel 5 i e-privatdirektivet 2002/58 / EF), medmindre det formelle samtykke blev givet af en af de parter, der finder sted i transmissionen.

Som et resultat afsløres personoplysninger, der er inkluderet i formidlet kommunikation, ikke og "behandles" ikke af dem. Ellers ville enhver udbyder af telefoni-tjenester blive betragtet som processor for hvert telefonopkald, det opretter for den, der ringer.