Generelt

 1. Adgangen og brugen af SureSMS hjemmeside og software sker med udgangspunkt i følgende vilkår, betingelser og persondatapolitik. Ved brug af denne hjemmeside erklærer du dig enig i vores vilkår og betingelser og persondatapolitik. Hvis du ikke er enig i de følgende vilkår og betingelser eller vores persondatapolitik, skal du straks stoppe med at anvende service og software stillet tilrådighed af SureSMS.
 2. Med accept af disse vilkår og betingelser, giver du accept til,
  • at en person der repræsenterer SureSMS kan kontakter dig telefonisk, pr. mail eller SMS vedrørende den eller de services du anvender.
  • at en person der repræsenterer SureSMS kan kontakte dig telefonisk, pr. mail eller SMS vedrørende beslægtet services.
  • at SureSMS må anvende navnet på den virksomhed du repræsenterer, i forbindelse med markedsføring.
  • at hvis du ikke ønsker at blive kontaktet, kan du her frabede dig yderligere kontakt
 3. Hvis du ikke overholder alle de følgende vilkår, vil din ret til adgang øjeblikkeligt ophøre.
 4. Vi forbeholder os retten til at ændre i disse vilkår og betingelser uden at give direkte besked herom. De ændrede vilkår og betingelser vil træde i kraft på det tidspunkt der er angivet i dem. De vil kunne findes her på hjemmesiden. Du bedes derfor jævnligt læse dem, når du besøger hjemmesiden. Din fortsatte brug af hjemmeside og software udviklet af SureSMS betyder, at du har accepteret de nye vilkår og betingelser for brug.
 5. SureSMS opbevarer dine personoplysninger så længe du er bruger på vores systemer. SureSMS opbevarer dine personoplysninger i op til fem år. Som registreret SureSMS bruger har du ret til at gøre indsigelse mod registreringen, ved at skrive til info@suresms.com. Glen Mandsberg er udpeget som dataansvarlige i SureSMS og relateret selskaber. Du kan til enhver tid bede os slette dine oplysninger, bede om at få udleveret de oplysninger vi har om dig, samt bede os korrigere fejl og mangler i dine personlige oplysninger.

Vores service

 1. Vi tilbyder en service der gør det muligt at anvende telefonselskabernes netværk til at sende og modtage SMS beskeder fra mobiltelefoner.
 2. Prisen på vores services afhænger af de funktioner du ønsker, det land du vil sende til, samt hvilken software du anvender i forbindelse med afsendelse. Du kan til enhver tid få oplyst vores aktuelle prisliste ved at sende en mail til info@suresms.com.
 3. SureSMS giver mulighed for online hjælp i form af hjemmeside. Hvis supporten er bemandet gør vi vores bedste for at svare på chat support. Du kan altid bede vores support-medarbejdere om hjælp ved at skrive en mail til support@suresms.com.
 4. Vi bestræber os på at give dig ubegrænset adgang til hjemmesiden og øvrige systemer. Vi kan dog ikke garantere en uafbrudt tilgængelighed til vores service, ligesom teleselskaberne ikke kan garantere levering af SMS beskeder.
 5. Vi forbeholder os retten til at redigere, slette, fjerne, modificere og forbedre al data, information og indhold, som bliver vist på hjemmesiden til enhver tid.

Tilladt brug

 1. Du må ikke bruge denne hjemmeside til ulovligt, bedragerisk eller uhæderlig adfærd.
 2. Du må ikke, med vores systemer, give dig ud for en anden end den du er.
 3. Du må ikke forstyrre, afbryde eller pålægge en uforholdsmæssig stor byrde på vores kommunikations- eller tekniske systemer, hvilket bliver vurderet af os.
 4. Du er forpligtet til at overholde de landes lovgivning for afsendelse af SMS beskeder, hvortil der sendes. Du er forpligtet til at indhente oplysning om disse regler.
 5. SureSMS kan uden varsel spærre din konto, såfremt der er mistanke om misbrug af kontoen til afsendelse af ulovlige SMS beskeder. Du orienteres straks herom, hvis kontoen spærres.
 6. Såfremt SureSMS mødes med krav om erstatning efter misbrug af din konto, kan SureSMS holde kunden dig erstatningsansvarlig for disse krav

Intellektuelle rettigheder

 1. Ophavsrettighederne til data, indhold og information, som bliver vist på vores hjemmeside og tilhørende software-systemer, tilhører SureSMS. Du kan printe, kopiere, overføre eller opbevare udtræk af materiale og information vist på hjemmesiden til eget brug.
 2. Ud over steder hvor der er nævnt andet i disse vilkår og betingelser, kan ingen af vores rettighedsbeskyttede ejendele på og omkring denne hjemmeside (data, indhold, materiale og information vist herpå) blive brugt, kopieret, ændret, udgivet, transmitteret, solgt, udledt, re-designet, reproduceret, reformateret og distribueret uden forudgående tilladelse fra SureSMS.

Frasvigelse af vores ansvar

 1. SureSMS kan ikke drages til ansvar for tab der er opstået i forbindelse med brugen af fra denne hjemmeside eller relateret software-produkter. Herunder hverken direkte eller indirekte tab.
 2. SureSMS kan ikke drages til ansvar for konsekvenserne af manglende levering af SMS beskeder, idet ansvaret herfor ligger hos teleselskaberne.

Dit ansvar

 1. Du bør tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre dig, at data, indhold, materiale og information du bidrager med (herunder brugerindhold) ikke indeholder virus, spyware, skadende software og andet, der kan have en skadende effekt på denne hjemmeside, tredjeparters hjemmesider eller andre.
 2. Du skal udfylde en registrering som en del af brugen af denne hjemmeside. Dit brugernavn og kodeord bør holdes fortroligt for at undgå misbrug. Du er ansvarlig for aktiviteter, der er foregået gennem dit brugernavn.
 3. Du er ansvarlig for dine bidrag til denne hjemmeside og de tilhørende software produkter. Dette dækker også indholdet i SMS beskeder og modtagere samt informationer om modtagere. Du skal garantere, at dit brugerindhold ikke strider mod private rettigheder, virksomheders rettigheder eller alternative rettigheder fra tredjeparter (herunder fortrolige oplysninger).
 4. Du erklærer dig enig i, at du vil blive holdt ansvarlig for enhver skade, tab, krav, ulempe, udgift, SureSMS måtte have, som følge af din brug af hjemmesiden og tilhørende produkter.
 5. Hvis du vil gøre indsigelse mod beregningerne på en faktura skal dette gøres inden fakturaens betalingsdato.

Opsigelse

 1. Du kan til enhvertid opsige dit abonnement hos SureSMS. Opsigelsesvarsel er 0 (nul) dage.
 2. Vi anvender en no-refund politik. Det betyder at vi ikke tilbagebetaler allerede faktureret eller indbetalte beløb. Du kan altid anvende hele dit indestående på din SureSMS konto.
 3. Saldoen på din SureSMS konto udløber ikke.
 4. Ønsker du at slette din konto helt mister du det indbetalte beløb inklusive eventuelle gratis SMS'er.

Ændringer og opdateringer

 1. Vi kan ændre og opdatere vilkår og betingelser. Brug af hjemmesiden efter opdatering betyder accept af den opdaterede udgave.
 2. Vilkår og betingelser er senest opdateret den 19. december 2017.