1. Hjem
  2. /
  3. Landspesifikke regler og begrensninger

Landspesifikke muligheter og begrensninger

Når du sender SMS-meldinger, må du følge reglene i det landet du sender til. Så hvis du sender en SMS til et fransk telefonnummer, må du følge reglene som gjelder i Frankrike. Det samme gjelder for Storbritannia, Tyskland og alle andre land. Hvert land har også ulike alternativer for sending. I noen land har du for eksempel ikke lov til å bruke en alfanumerisk avsender-ID (tekst - f.eks. ServiceSMS), og i andre land må du ha en autorisert avsender-ID.

Nedenfor kan du lese reglene for hvert enkelt land. Det er viktig at du overholder lovene i hvert enkelt land. Hvis ikke, kan vi stenge kontoen din umiddelbart for å unngå at tilgangen vår til det aktuelle landet blokkeres.

Norsk bokmål