1. Hem
  2. /
  3. Landspecifika regler och restriktioner

Landspecifika möjligheter och begränsningar

När du skickar SMS måste du följa reglerna i det land du skickar till. Om du skickar ett SMS till ett franskt telefonnummer måste du alltså följa de regler som gäller i Frankrike. Detsamma gäller för Storbritannien, Tyskland och alla andra länder. Varje land har också olika alternativ för att skicka. I vissa länder får du t.ex. inte använda ett alfanumeriskt avsändar-ID (text - t.ex. ServiceSMS) och i andra länder måste du ha ett godkänt avsändar-ID.

Nedan kan du läsa reglerna för respektive land. Det är viktigt att du följer de lagar som gäller i respektive land. Om du inte gör det kan vi komma att stänga ditt konto omedelbart för att undvika att vår åtkomst till det landet blockeras.

Svenska